Jesteś tutaj: Start / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

KDR - Informacje ogólne

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

W Mieście i Gminie Mordy sprawy dotyczące KDR prowadzone są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach.

Sprawdź pod poniższym linkiem komu przysługują Karty Dużej Rodziny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komu-przysluguje-kdr

Szczegółowe informacje dotyczące KDR:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Wzór wniosku wraz z załącznikami do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-02-02
Data publikacji:2022-02-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:818