Wspieraj seniora

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Wspieraj seniora

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w trosce  o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy  w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i  nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, sąsiadów czy znajomych zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. w szczególnych i uzasadnionych przypadkach z programu mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia.

W ramach programu uruchomiona została infolinia dedykowana seniorom. Osoby starsze dzwoniąc pod numer telefonu   22 505 11 11, czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 21.00 będą mogły zgłosić potrzebę wsparcia w zakresie dostarczenia podstawowych zakupów.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do właściwego ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokrywa senior. Przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczenia ustala indywidulanie Ośrodek Pomocy Społecznej z seniorem.

Zgłoszenia, które wpłyną w weekend rozpatrywane będą w poniedziałek.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej:

https://wspierajseniora.pl/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-14
Data publikacji:2021-05-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:898