Jesteś tutaj: Start / Pomocne strony

Pomocne strony

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Urząd Miasta i Gminy Mordy
ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy
tel. 25 641-54-02
e-mail: sekretariat@mordy.pl
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-miasto-mordy 

 

Komisariat Policji w Mordach
ul. Kilińskiego 7, 08-140 Mordy
tel. 47 707-27-80, tel. 519-035-511
Dzielnicowy: mł. asp. Karol Sierocki
tel. 696-497-232

e-mail: dzielnicowy.mordy@ra.policja.gov.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel./fax 25 644-81-72
e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl
www.pcprsiedlce.pl


Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce
tel.  25 794-38-31
e-mail: sekretariat@siedlce.praca.gov.pl,
wasi@praca.gov.pl
www.siedlce.praca.gov.pl 

 

Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny
na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej
10-Lutego 15, 08-110 Siedlce
tel. 669-107-763, 726-049-335


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Placówka Terenowa Siedlce
ul. Brzeska 39, 08-110 Siedlce
tel. 25 644-16-40, 644-64-61;
fax 25 640-46-29 
e-mail: siedlce@krus.gov.pl

 

Caritas Diecezii Siedleckiej
Budowlana 1, 08-110 Siedlce
tel. 25 640-71-30

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Siedlcach
ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce
tel. 25 794-31-97

e-miail: pzoon@mopr.siedlce.pl

 

Poradnia Profilaktyczno - Rehabilitacyjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych "Powrót z U"
Jana Kilińskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. 25 633-31-81

 

Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życie"

ul. Młynarska 19/5, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-57-06

 

Sąd Rejonowy w Siedlcach
III  Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kazimierzowska 31a, 08-110 Siedlce
tel. 25 633-10-47

 

Poradnia Leczenia Uzależnień SP ZOZ
Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
tel. 25 632-20-61

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Kofoeda
Instytut Służby Społecznej w Siedlcach
Świętojańska 4, 08-110 Siedlce, tel. 25 632-41-90,

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa
tel. 22 250-63-25
fax. 22 250-63-60
e-mail : parpa@parpa.pl
www.parpa.pl
 

 

Biuro Pełnomocnika Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,13,aktualnosci

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.niebieskalinia.pl
0 801 12-00-02 (płatny pierwszy impuls)
tel. 22 666-28-50

 

Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 m. 19, Warszaw, tel. 22 652-01-17, 22 622-25-17
www.free.ngo.pl/termida
telefon dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – 22 621-35-37

 

Centrum Dziecka i Rodziny
Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
tel. 22 616-02-68, 22 616-03-14

 

Noclegowania  PKPS
Południowa 1, 08-110 Siedlce
tel. 25 632-43-33

 

Centrum Pomocy Dzieciom
„Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa
tel. 22 826-14-34, 22 826-88-62
www.fdn.pl
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna dla dzieci – ofiar przestępstw.

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
tel.  116 111
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 20.00
www.116111.pl

 

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
tel. 800 12 12 12
www.brpd.gov.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 20.00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-13
Data publikacji:2020-05-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1510