Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Miasto i Gmina Mordy przystąpiła do realizacji modułu 1 i 2 Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowanego ze środków budżetu państwa.

Okres realizacji - 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.
Kwota dofinansowania – 34.008,00 zł.
Całkowita wartość Programu – 47.172,20 zł.

Realizator Programu -  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach.

Cel Programu

Celem modułu 1 i 2 Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Zadania Programu
W ramach programu może być udzielona pomoc w formie:

  1. posiłku,
  2. świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Grupa docelowa Programu
Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1.200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Efekty programu

Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-17
Data publikacji:2024-01-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:233