Edycja 2023

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Flaga i godło Polski

Miasto i Gmina Mordy przystąpiło do realizacji  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 r. realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu Solidarnościowego.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNIÓSŁ: 32.634,89 ZŁ

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI: 32.634,89  ZŁ

Realizator Programu -  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach.

 

Główny cel Programu - czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

 


Flaga i godło Polski

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach  przystąpił do realizacji  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 r. realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2023 adresowany jest:

 • do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS),
 • usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usług opieki wytchnieniowej na rok 2023. 
Do programu w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby:

 • stale przebywające w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymagające wysokiego poziomu wsparcia.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Warunkiem aplikowania do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 jest złożenie:

 • karty zgłoszeniowej,
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • ankiety kwalifikacyjnej do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,
 • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Dokumenty należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mordach ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy w pokoju nr 24 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka do 22.03.2023 r.
Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie tj. 25 641-54-26 lub 518-546-928.


Więcej informacji można znaleźć na stronie na stronie www.mgopsmordy.pl oraz na stronie  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-02-27
Data publikacji:2023-02-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:835