Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Wzory aktualnie obowiązujących wniosków można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Zasiłek rodzinny →  https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) → https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

Świadczenie rodzicielskie →  https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

Zasiłek pielęgnacyjny → https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

Świadczenie pielęgnacyjne → https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

Specjalny zasiłek opiekuńczy → https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

Zgodnie z Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23  września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych  gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. – przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 r. wynosi 2715,00 zł, tj. 226,25 zł miesięcznie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-13
Data publikacji:2020-05-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2372