POMOC ŻYWNOŚCIOWA

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 czerwca 2024

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach informuje, że w okresie od dnia 18.06.2024 r. do 16.08.2024 r., będzie prowadził nabór zgłoszeń do pomocy żywnościowej z "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa"  Podprogram 2023, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 265 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej czyli:

  • dla osoby samotnej 776,00 zł x 265% = 2.056,40 zł,
  • dla osoby w rodzinie 600,00 zł x 265% = 1.590,00 zł.

Dochód ustalany będzie na podstawie niżej wymienionych dokumentów, które należy dostarczyć w w/w terminie do pracowników M- GOPS, w szczególności:

  • Zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy zawodowej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzonej uzyskiwanie dochodów przez Urząd Skarbowy lub księgowego prowadzącego rozliczenia,
  • Decyzję lub odcinek z ZUS lub KRUS o wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego, rentowego, renty rodzinnej,
  • Decyzję o pobieranych zasiłkach rodzinnych,
  • Nakaz podatkowy,  
  • Oświadczenia o pracy dorywczej.

Dochody będą ustalane w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Dokumenty należy dostarczyć do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach (ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, pokój nr 24) w ustalonym terminie.

Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udzielone bezpośrednio w Ośrodku lub pod nr telefonu: 25 641 54 26 lub 518 546 928.

UWAGA! Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-06-18
Data publikacji:2024-06-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:257